Mikrovågsugn

Mikrovågsugnar värmer mat och dryck med hjälp av mikrovågor. När ugnen stängs av eller luckan öppnas upphör mikrovågorna. Då finns inga mikrovågor kvar, varken i ugnen eller i det som har värmts upp.

Mikrovågor används för att snabbt värma upp mat och dryck. Om kroppen utsätts för starka mikrovågor värms den också upp, vilket kan vara skadligt. En mikrovågsugn är dock konstruerad så att mikrovågorna upphör så fort ugnsluckan öppnas. Det finns inte heller några mikrovågor kvar i maten eller drycken efter att ugnen stängts av.

En mikrovågsugn läcker alltid en viss mängd mikrovågor. De läckta mikrovågorna är dock svaga så länge mikrovågsugnen är hel och du följer bruksanvisningen. Det finns därför inga kända strålskyddsrelaterade risker med normal användning av mikrovågsugn. 

  • Använd inte mikrovågsugnen om luckan är skadad, skev eller på annat sätt har deformerats. Då finns risk för att mikrovågor läcker ut. Låt en reparatör undersöka den innan du börjar använda den igen.  

Elsäkerhetsverket ställer krav på mikrovågsugnar

Elsäkerhetsverket är den myndighet som har ansvar för marknadskontroll av mikrovågsugnar. Myndigheten ställer stränga krav på att ugnarna konstrueras på ett säkert sätt.

  • Ugnen ska ha minst två av varandra oberoende säkerhetssystem som omedelbart stänger av ugnen om luckan öppnas.
  • Gränsvärdet för mikrovågsugnar är 50 watt per kvadratmeter på fem centimeters avstånd från ugnen. Det betyder att ugnen måste ligga under det värdet för att tillverkaren ska få sälja den.