Hur kan jag mäta radon i min bostad?

Mätning ska ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för bostäder.
 
Det vanligaste är att använda en så kallad spårfilmsdosa. Miljökontoret i din kommun kan upplysa dig om hur du beställer en radonmätning.

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt kan du vända dig till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Läs mer om radonmätning: Att mäta radon

Lila bild på kalender som i vit text visar datum för när radon ska mätas, 1 oktober till 30 april

Dags att mäta radon!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Fördjupningskurs om radon 21-23 november 2023

Den 21-23 november arrangerar vi en fördjupningskurs om radon. Kursen är till för dig som vill ha en fördjupad kunskap om radon i luft. Du lär dig hur olika mätinstrument fungerar, hur mätningar av radon i luft kan utföras och vad man bör tänka på vid mätningar av radon. Vi går också igenom hälsorisker med radon, samt regelverk kring radon.