Hur kan jag mäta radon i min bostad?

Mätning ska ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för bostäder.
 
Det vanligaste är att använda en så kallad spårfilmsdosa. Miljökontoret i din kommun kan upplysa dig om hur du beställer en radonmätning.

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt kan du vända dig till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Läs mer om radonmätning: Att mäta radon

Aktuellt

En klocka som visar månader istället för timmar och som med tim- och minutpekaren illustrerar mätsäsongen från 1 oktober till 30 april.

Säsong för radonmätning!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Den radioaktiva gasen – vad kan man göra åt den?

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ger svar på i Strålsäkerhetsmyndighetens första avsnitt av podden Strålsäkert.

Till poddavsnittet