Ordlista kärnkraft: U-Ö

Vad är uran? Vad innebär upparbetning? Vad menas med utbränt känrbränsle? Och vad innebär verksamhetsbevakning?

Upparbetning

En kemisk process där man skiljer uran och plutonium från övriga klyvningsprodukter i använt kärnbränsle. Uranet och plutoniumet kan användas för att tillverka nytt kärnbränsle. Se även MOX-bränsle.

Uran

Ett radioaktivt grundämne. Det finns olika isotoper av uran och även dessa är radioaktiva. Uran förekommer i många mineraler och fyndigheterna är spridda över större delen av jorden. Uran-235 är den isotop som är vanligast att använda för att framställa kärnbränsle eftersom den är lätt att klyva.

Uran-235

Den isotop som är vanligast att använda för att framställa kärnbränsle. Anledningen är att den är lätt att klyva. Det uran som finns i naturen består till 0,71 procent av uran-235. Resterande del är uran-238 och uran-234. Uran-235 har en halveringstid på 710 miljoner år.

Uran-238

Den mest långlivade isotopen av uran med en halveringstid på 4,5 miljarder år. Mer än 99 procent av allt uran som finns i naturen är uran-238.

Utbränt kärnbränsle

Sådant kärnbränsle som inte längre kan användas som bränsle i en kärnreaktor.

Verkningsgrad

Verkningsgraden anger hur stor andel av värmeenergin i en kärnreaktor omvandlas till elektricitet. Dagens kärnkraftverk har en verkningsgrad på cirka 35 procent, vilket innebär att drygt en tredjedel av den värmeenergi som produceras i en kärnreaktor omvandlas till elektricitet.  

Verksamhetsbevakning

En metod som Strålsäkerhetsmyndigheten använder för att utöva tillsyn. Verksamhetsbevakning innebär att myndigheten fortlöpande följer verksamheten på en kärnteknisk anläggning samt lämnar och inhämtar information om verksamheten som berör strålsäkerhetsarbetet.

Westinghouse

Kärnbränslefabrik i Västerås som tillverkar kärnbränsle som används i svenska och utländska kärnkraftverk. Tillhör Westinghouse Electric Sweden AB.