Finns det några strålskyddsrelaterade hälsorisker vid användning av mobil?

Det har genomförts omfattande forskning nationellt och internationellt utan att några strålskyddsrelaterade hälsorisker med mobiltelefonanvändning har kunnat säkerställas. Incidenstrender för hjärntumörer ger inte något stöd för att mobilsamtal skulle öka risken för hjärntumör. Det finns dock en liten osäkerhet baserat på de biologiska effekter som observerats även på relativt svaga exponeringsnivåer. I första hand handlar det om oxidativ stress som upprepat observerats i djurstudier.

Den som av försiktighetsskäl vill begränsa radiovågsexponeringen kan välja trådbunden handsfree eller högtalarfunktion och samtidigt hålla ut mobilen från kroppen under samtal. Mobilanvändning är den vardagstillämpning som kan ge högst lokal exponering och i nivå med gällande riktvärden. Rekommendationen gäller alla i samhället, och förändras inte för exempelvis barn eller gravida.

Här har Strålsäkerhetsmyndigheten en försiktighetsrekommendation, använd trådbunden handsfree.

Läs mer om mobiltelefoni: Mobiltelefoni