Vårt hus har radonhalter på 400 becquerel per kubikmeter, hur farligt är det?

Vid långtidsexponering (decennier) ökar risken för lungcancer med 16 procent för varje 100 becquerel per kubikmeter radon i inomhusluft. Att bo länge i ett hus med 400 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) ökar därför risken för lungcancer med 64 procent jämfört med en bostad utan radon.

Läs mer om hälsorisker med radon: Hälsorisker med radon

Lila bild på kalender som i vit text visar datum för när radon ska mätas, 1 oktober till 30 april

Dags att mäta radon!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Fördjupningskurs om radon 21-23 november 2023

Den 21-23 november arrangerar vi en fördjupningskurs om radon. Kursen är till för dig som vill ha en fördjupad kunskap om radon i luft. Du lär dig hur olika mätinstrument fungerar, hur mätningar av radon i luft kan utföras och vad man bör tänka på vid mätningar av radon. Vi går också igenom hälsorisker med radon, samt regelverk kring radon.