Avveckling av kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar

Den som driver ett kärnkraftverk eller en kärnteknisk anläggning ansvarar för att avvecklingen sker på ett säkert sätt och att alla lagstadgade skyldigheter uppfylls. Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar att regelverket följs under avvecklingens planering och genomförande.

Avvecklingen av en kärnteknisk anläggning måste utföras på ett väl förberett och genomarbetat sätt. Processen pågår från det att en anläggning permanent stängs av, till det att allt radioaktivt material från verksamheten i anläggningen har avlägsnats på ett strålsäkert sätt. Anläggningsplatsen, med eventuellt kvarvarande byggnader, måste också friklassas så att platsen kan användas för nya ändamål. Internationella erfarenheter visar att avvecklingsprocessen tar flera år att planera och genomföra. Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver tillsyn under hela processen.

Vi kontrollerar att strålsäkerheten är fortsatt hög

När den ursprungliga verksamheten i en kärnteknisk anläggning har upphört kontrollerar Strålsäkerhetsmyndigheten att personalen fortsätter arbeta på ett strålsäkert sätt under anläggningens avveckling. Det innebär bland annat att tillståndshavaren ser till att

  • personalen utsätts för så lite strålning som möjligt
  • risken för okontrollerad spridning av radioaktiva ämnen och olyckor förblir så liten som möjligt
  • avfallet omhändertas på ett strålsäkert sätt.