Revision och bränslebyte i kärnkraftverk

En gång om året byter alla kärnkraftverk ut en del av sitt bränsle och genomför service vid anläggningen. Det kallas revision och görs för att reaktorn ska vara redo för nästa driftperiod.

Revision är ett återkommande arbete vid ett kärnkraftverk, för att anläggningen ska fortsätta fungera som planerat. Ett stående inslag är bränslebyte. Då byts en del av reaktorns bränslestavar ut. Efteråt ska kärnkraftsanläggningen vara klar för en ny driftperiod, vilket normalt är cirka 11 månader.

Vanligtvis arbetar mellan 100 och 600 personer med att genomföra en revision. Om revisionen är större kan arbetet kräva upp till 3 000 personer.

De svenska kärnkraftverken utför oftast sina revisioner under sommarhalvåret när elbehovet är som lägst. Reaktorerna måste nämligen stängas av under arbetet. En revision kan pågå från några veckor upp till flera månader, beroende på hur omfattande åtgärder som genomförs.

Detta gör kärnkraftverket under revisionen

Under revisionen genomförs ett stort antal provningar. Syftet är att se till att utrustningen fungerar som den ska och att upptäcka eventuella skador som kan påverka säkerheten. Det handlar även om att kontrollera om det har uppstått sprickor i svetsar, rörledningar och komponenter.

Detta ingår också i en revision:

  • Byta ut packningsmaterial, filter, olja och andra smörjmedel till anläggningens utrustning.
  • Ersätta komponenter som börjar bli gamla och som det kan vara svårt att hitta reservdelar för.
  • Genomföra ombyggnader och moderniseringar på utrustning.
  • Kontrollera att anläggningens säkerhetssystem fungerar som de ska.

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar och övervakar

Strålsäkerhetsmyndigheten är på plats vid kärnkraftverken under delar av revisionen och även redan under planeringsarbetet.

Inför en revision kräver vi dessutom att kärnkraftverket:

  • Redovisar till myndigheten hur mängden strålning som personalen utsätts för ska minimeras.
  • I god tid redovisar vilka arbeten som kan påverka säkerheten. Det kan handla om förändringar av anläggningen som ska genomföras under revisionen. Vi granskar vissa av förändringarna och meddelar andra eller tillkommande krav.

Vissa typer av ändringar och provningsresultat granskas och övervakas dessutom av utomstående kontrollorgan. Både de kontrollorgan och de laboratorier som granskar kärnkraftverkens ändringar är ackrediterade. Det betyder att de har genomgått en prövning av arbetsätt, kompetens och resurser.

För att bli ackrediterad krävs att organsationen uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Det är Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) som beslutar om ackreditering. Experter från Strålsäkerhetsmyndigheten medverkar också i prövningarna.

Mer information