Är UV-strålning farlig?

UV-strålning kan skada hud och ögon både akut och på sikt. Akuta skador är brännskador, sveda, för huden och snöblindhet, hornhinneinflammation, för strålningen öka risken att drabbas av hudcancer och basalcellscancer och göra huden rynkig.

Flera ögonsjukdomar, framför allt grå starr, förknippas med UV-strålning.

UV-strålningen kan även hämma immunförsvaret.

Läs mer om UV-strålning: Om UV-strålning

 

Aktuellt

Hudcancerfallen fortsätter att öka

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål visar att området för ultraviolett (UV) strålning inte uppnåtts. Antalet fall av hudcancer fortsätter att öka. Däremot ser svenskarnas solvanor ut att vara på väg att förbättras.

För att minska antalet hudcancerfall måste barns och vuxnas exponering för UV-strålning minska, vilket kräver en förändrad livsstil och nya attityder kring utseende och solning.

Illustration av en sol

Appen Solboken lär barn solvett

En bok om solen har fått en digital efterföljare i form av en interaktiv app, Solboken. Appen, som är gratis och riktar sig till barn i åldrarna 6-12 år, tar på ett roligt sätt upp fakta om solen, risker och hur du kan skydda dig. Sök på "Solboken" i App Store och ladda ner appen. Appen finns tyvärr inte i Google Play.