Är UV-strålning farlig?

UV-strålning kan skada hud och ögon både akut och på sikt.

Akuta hudskador är brännskador och sveda. Akuta ögonskador är snöblindhet och hornhinneinflammation.

På sikt ökar risken att drabbas av hudcancer och basalcellscancer och UV-strålning gör även huden rynkig.

Flera ögonsjukdomar, framför allt grå starr, förknippas också med UV-strålning.

UV-strålningen kan även hämma immunförsvaret.

Läs mer om UV-strålning: Om UV-strålning

 

Skolgårdars utformning kan skydda mot skadlig sol

Hur utemiljöer är utformade på förskolor och skolor är viktigt för att skydda barn mot ohälsosam solexponering. Att planera för skugga och blandade miljöer som också stimulerar till rörelse är avgörande för att barnen ska få en lagom mängd av solens UV-strålning, det visar den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

Illustration av en sol

Appen Solboken

Att bränna sig som barn ökar risken för att senare i livet drabbas av hudcancer. Därför ska vi vara extra rädda om barn och lära dem att umgås med solen på ett klokt sätt. Ett sätt att göra det är genom appen Solboken som finns i App Store.