Beställning och avgifter för jämförelsemätning av radon i vattenprover

Strålsäkerhetsmyndigheten tar emot vattenprov från laboratorier för jämförelsemätning av radon.

För att göra en beställning av jämförelsemätning av radon i vatten fyller du i vår blankett, som du skickar med e-post till myndighetens registratur. Du hittar länk till blanketten längst ner på den här sidan.

När din beställning har kommit in till oss så kontrollerar vi att den går att genomföra och bokar en tid för din mätning.

Kontakta gärna någon på radioanalyslaboratoriet innan du gör en beställning av jämförelsemätning av radon i vattenprov:

Kontaktpersoner för radioanalyslaboratoriet
Namn Telefon E-post
Obaidur Rahman 08-799 41 11 E-post till Obaidur Rahman
Maisa Al Zahili 08-799 44 72 E-post till Maisa Al Zahili
Sara Ehrs 08-799 42 34 E-post till Sara Ehrs

För att skicka vattenprover använder du följande adress:

Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 122
171 54 Solna

Märk paketet "Radioanalyslaboratoriet".

Prislista för vattenprover

Priset gäller från 1 juli 2013 och är exklusive moms. Eventuella fraktkostnader tillkommer. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar inte för eventuella transportskador.

Prislista
Vattenprov Avgift i kronor
Jämförande analys med andra laboratorier av radon i vatten 3 750