Behövs UV-strålning för att vi ska kunna bilda D-vitamin?

För att D-vitamin ska bildas i huden behövs UVB-strålning men vi tillgodoser en del av vårt behov genom D-vitamin i maten, bland annat fet fisk, ägg och mjölkprodukter. Under sommarhalvåret får du dagsbehovet om ansikte och händer kortvarigt utsätts för solens UVB-strålning. En del D-vitamin lagras i kroppens fettvävnad inför vintern. De flesta får tillräckligt med D-vitamin genom solen och maten.

Läs mer om sol och D-vitamin: Sol och D-vitamin

Aktuellt

Hudcancerfallen fortsätter att öka

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål visar att området för ultraviolett (UV) strålning inte uppnåtts. Antalet fall av hudcancer fortsätter att öka. Däremot ser svenskarnas solvanor ut att vara på väg att förbättras.

För att minska antalet hudcancerfall måste barns och vuxnas exponering för UV-strålning minska, vilket kräver en förändrad livsstil och nya attityder kring utseende och solning.

Illustration av en sol

Appen Solboken lär barn solvett

En bok om solen har fått en digital efterföljare i form av en interaktiv app, Solboken. Appen, som är gratis och riktar sig till barn i åldrarna 6-12 år, tar på ett roligt sätt upp fakta om solen, risker och hur du kan skydda dig. Sök på "Solboken" i App Store och ladda ner appen. Appen finns tyvärr inte i Google Play.