Ansökan enligt kärntekniklagen

I menyn hittar du Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) samt inkomna kompletteringar till ansökan.