Ansökan enligt kärntekniklagen

Här hittar du Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR), daterad 19 december 2014, samt inkomna kompletteringar till ansökan.

Ansökan och kompletteringar