Kärnkraft

Kärnkraften är en del av vårt lands el­försörjning. Det finns i dag tre kärn­kraft­verk med totalt åtta reaktorer i drift i Sverige. Det är kärn­kraft­verken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Utöver kärn­kraftverken finns det ytterligare ett antal kärn­tekniska anläggningar. 

Strålsäkerhetsmyndighetens roll är att ställa krav på strål­säkerheten och följa upp att de som driver kärn­tekniska an­läggningar upp­fyller kraven och tar sitt ansvar för säker­heten. Det är alltid den som driver en kärn­teknisk anläggning som har det fulla an­svaret för att den är säker och att personalen och om­givningen skyddas mot strålning.