Kärnkraft

Kärnkraften är en del av vårt lands el­försörjning. Det finns i dag tre kärn­kraft­verk med reaktorer i drift i Sverige. Det är kärn­kraft­verken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Utöver kärnkraftverken, i drift och under avveckling, finns det ytterligare ett antal kärntekniska anläggningar i drift.

Det är alltid den som driver en kärn­teknisk anläggning som har det fulla an­svaret för att anläggningen är säker och att personalen och omgivningen skyddas mot skadlig verkan av joniserande strålning. Det är också den som driver en kärnteknisk anläggning som ansvarar för att avvecklingen av en sådan anläggning sker på ett säkert sätt. Strål­säkerhets­myndig­hetens roll är att ställa krav på strål­säkerheten och följa upp att den som driver en kärn­teknisk an­läggning upp­fyller kraven och tar sitt ansvar.