Strålning och strålkällor inom industri

Joniserande strålning används inom många olika områden och av många olika skäl. En strålkälla kan utgöras av ett radioaktivt ämne i form av en öppen eller sluten strålkälla eller en teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning eller innehålla ett radioaktivt ämne.

 

Du som arbetar i industrin kan komma i kontakt med en eller flera utrustningar som innehåller radioaktiva ämnen som strålar hela tiden. Sådana strålkällor är oftast inneslutna i en teknisk anordning. Det kan även finnas utrustningar som alstrar joniserande strålning, till exempel röntgenutrustning. Strålningen i en röntgenutrustning upphör i samma ögonblick som utrustningen stängs av. De tekniska anordningarna kan vara antingen stationära eller portabla.

I en teknisk anordning alstras den joniserande strålningen på elektrisk väg eller så innehåller anordningen en sluten strålkälla (radioaktivt ämne). Karakteristiskt för tekniska anordningar där strålningen alstras elektriskt är att dessa endast genererar strålning då de är spänningssatta och påslagna. Ett radioaktivt ämne däremot sänder ut strålning så länge som det är radioaktivt. Sådana tekniska anordningar (strålkällor) används i många tillämpningar, främst inom olika typer av industriella tillämpningar t.ex. industriell radiografering, stålverk, värmeverk, pappersbruk, reningsverk, livsmedelsindustri och kemitekniska företag.

Exempel

 • Exempel på tekniska anordningar som innehåller ett radioaktivt ämne är radiometriska utrustningar (t.ex. nivåvakter och tjockleksmätare), gammaradiograferingsutrustningar och EC-detektorer.
 • Exempel på tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning är acceleratorer och anordningar med röntgenrör (t.ex. kabinettröntgen och XRF).

Exempel på användningsområden för strålkällor inom industrin:

 • Kontroll av nivåer i exempelvis tankar, bränslepannor samt för tjocklekskontroll och ytviktsmätning vid papperstillverkning, i värmeverk och i stålindustrin.
 • Industriell radiografering för oförstörande materialprovning.
 • Bagage- och godskontroll.
 • Kvalitets- och materialkontroll inom tillverkningsindustrin, till exempel fyllnadskontroll inom livsmedelsindustrin.
 • Materialanalys vid till exempel skrothantering.
 • Mätning av andel torrsubstans i vatten vid vattenreningsverk eller vid malmhantering.
 • Borrhålslogg inom gruvindustrin.
 • Genomflödesmätningar.
 • Fukthaltsmätning av träflis eller annat material.
 • Eliminering av statisk elektricitet inom billackering och andra verksamheter där det finns behov av dammfria ytor.

För vissa användningsområden krävs slutna strålkällor med hög aktivitet, så kallade HASS.