Sediment

Många ämnen som släpps ut i miljön hamnar till slut i marina sediment. Genom att kartlägga koncentrationerna i sediment från öppet hav får vi en översiktlig bild av hur belastningen varierar mellan havsområdena. Eftersom nytt material hela tiden faller ned på havsbotten ovanpå de gamla sedimenten fungerar koncentrationerna i sedimentens olika skikt även som ett arkiv över hur halterna i miljön har varierat över tiden. Här redovisas resultat från den första provtagningen 2003. Proverna från den andra omgången (2008) håller ännu på att mätas.