Dricksvatten

En kort tid efter att Tjernobylolyckan hade inträffat 26 april 1986 kunde man hitta ett antal konstgjorda radioaktiva ämnen i vissa dricksvattenprover. Sedan dess har regelbundna mätningar gjorts vid några av landets vattenverk för att följa utvecklingen över tiden. Mätningarna är inriktade på ett fåtal radioaktiva ämnen enligt krav i Euratomfördraget. Syftet med provtagningarna är numer att verifiera att halterna av konstgjorda radioaktiva ämnen är fortsatt låga.