Dricksvatten

En kort tid efter att Tjernobylolyckan hade inträffat 26 april 1986 kunde man hitta ett antal konstgjorda radioaktiva ämnen i vissa dricksvattenprover. Sedan dess har regelbundna mätningar gjorts vid några av landets vattenverk för att följa utvecklingen över tiden. Mätningarna är inriktade på ett fåtal radioaktiva ämnen enligt krav i Euratomfördraget. Syftet med provtagningarna är numer att verifiera att halterna av konstgjorda radioaktiva ämnen är fortsatt låga.

Fält som är markerade med * är obligatoriska

Välj vattenverk
Välj typ av nuklid

För alla vattenverk mäts cesium-137, strontium-90 och tritium vilka är några av de radionuklider som produceras i kärnkraftverk och som måste mätas och rapporteras enligt EU-bestämmelser. För Storsjön och Mälaren, där noggrannare mätningar görs för dessa nuklider, mäts även radium-226 samt total-α och total-β, det vill säga det totala antalet α- respektive β-partiklar, oavsett ursprungsnuklid, som sänds ut från provet per sekund.

Rensa