Är det skillnad i exponering av radiovågor mellan trådlösa hörlurar och trådbundna hörlurar?

Det finns inga säkerställda strålskyddsrelaterade hälsorisker med radiovågor från trådlösa hörlurar så länge referensvärdena inte överskrids. Det är tillverkaren som har ansvar för att lagar efterlevs, att deras produkter inte ska medföra hälsorisker och att referensvärden inte överskrids.

Trådlösa hörlurar använder precis som mobiltelefoner radiovågor för att kommunicera trådlöst. De kommunicerar med nätet via mobilen och därför kan uteffekten begränsas mera från dessa produkter jämfört med mobiltelefonen som ska kommunicera med närmaste basstation som ibland kan finnas långt borta eller av annan orsak kräva lite högre uteffekt från mobilen. Mobilen är dock bra på att reglera ned effekten om du befinner dig på en plats med bra mobiltäckning.

Den som av försiktighetsskäl vill begränsa radiovågsexponeringen kan välja trådbunden handsfree eller högtalarfunktion och samtidigt hålla ut mobilen från kroppen under samtal. Mobilanvändning är den vardagstillämpning som kan ge högst lokal exponering och i nivå med gällande riktvärden. Här har Strålsäkerhetsmyndigheten en försiktighetsrekommendation, använd trådbunden handsfree.

Läs mer om mobiltelefoni: Mobiltelefoni