Anläggningar under avveckling

Ägarna till kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2 beslutade under 2015 att tidigarelägga avställningen av dessa reaktorer. Oskarshamn 1 och 2 är i dag under avveckling. Ringhals 2 togs ur drift i slutet av 2019 och Ringhals 1 ska tas ur drift i slutet av 2020. Nedmonteringen och rivningen av de sedan tidigare stängda reaktorerna i Barsebäck och Ågesta ska enligt plan påbörjas 2020. De kärntekniska anläggningarna Ågestaverket, forskningsreaktorerna R2 och R2-0 samt Ranstadverket befinner sig också under avveckling.