Varför utelämnas en del forskningsrapporter i myndighetens vetenskapliga rapport om elektromagnetiska fält?

Strålsäkerhetsmyndigheten följer och utvärderar den befintliga forskningen regelbundet och beaktar resultat från studier som är utförda på ett vetenskapligt korrekt sätt. Tyvärr är det flera studier som faller utanför. I den rapport vetenskapliga rådet för elektromagnetiska fält ger ut årligen redovisas också varför vissa studier inte anses vara tillräckligt bra utförda, se exempelvis sidan 63 i rapport 2020:04.

Strålsäkerhetsmyndigheten ser trots detta ett behov av fortsatt forskning, framförallt när det gäller långsiktiga hälsoeffekter, då en stor del av befolkningen exponeras. Strålsäkerhets­myndigheten ser också att det finns behov av mer forskning om de nya frekvensområden (26 GHz) som kan komma att användas för 5G.