Westinghouse Electric Sweden

I Västerås ligger en kärnbränslefabrik som ägs av Westinghouse Electric Sweden, som sedan 2023 ägs av Brookfield Renewable (BEP) och Cameco. Vid kärnbränslefabriken tillverkas kärnbränsle och styrstavar till svenska och utländska kärnkraftverk.

Westinghouse Electric Swedens kärnbränslefabrik tar hand om hela processen med att tillverka bränsle av anrikat uran. Bränslet tillverkas genom att urandioxidpulver pressas ihop till kutsar som placeras i bränslestavar. Stavarna sätts därefter ihop med varandra och bildar då bränsleelement som används för att driva en kärnreaktor.

Westinghouse Electric Sweden bedriver även annan kärnkraftsrelaterad verksamhet i Västerås. Men det är framför allt vid kärnbränslefabriken det bedrivs verksamhet som står under Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn.

I dag levererar Westinghouse Electric Sweden i Västerås kärnbränsle, reaktordelar och el- och kontrollsystem i Europa, USA, Asien och Afrika.