Tillbud och haverier

Här finner du grafiker över ett urval av några tillbud och haverier som kan uppstå vid kärnkraftverk. 

Med undantag för beskrivningen av haverifiltret är det händelser som man tog hänsyn till vid konstruktionen av verken. Haverifilter tillkom för att minska risken för utsläpp efter olyckan i Harrisburg, även känd som Three Mile Island.