Herrelösa radioaktiva strålkällor

Du som arbetar inom tull, polis, räddningstjänst, metallåtervinning eller på en återvinningscentral tillhör dem som i tjänsten kan träffa på radioaktiva strålkällor. Dessa kan ha kommit på avvägar från sin ägare, exempelvis genom olycka, stöld eller felaktig hantering. Strålkällor som inte har någon ägare och står utanför fysisk kontroll kallas för herrelösa.

Joniserande strålning kan vara skadlig för människors hälsa, därför är det viktigt att du medverkar till att herrelösa strålkällor kommer i rätta händer.

Gör följande om du hittar en strålkälla som verkar vara herrelös:

  • Spärra av och varna andra.
  • Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten på telefon 08-799 40 00.
  • Vid akuta ärenden eller utanför kontorstid, ring 08-454 24 66 för att få kontakt med Tjänsteman i beredskap (TiB) vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tid, avstånd och skärmning skyddar mot strålning

  • Befinn dig så kort tid som möjligt i närheten av strålkällan.
  • Strålningen minskar snabbt med ökat avstånd från strålkällan.
  • Strålningen kan minskas med skärmande material mellan dig och strålkällan. Ett ofta använt material för strålskärmning är bly, men även en betongvägg eller jordvall minskar strålningen.

Du ska aldrig röra en skadad utrustning eller strålkälla med händerna, eftersom strålnivån alltid är högst alldeles intill strålkällan. Använd någon form av verktyg om strålkällan måste flyttas.

Om du rört vid en skadad strålkälla bör du tvätta händerna med tvål och vatten. Detta minskar risken för bestrålning ifall du skulle ha fått en del av det radioaktiva ämnet på händerna.