Affisch: Skrot och avfall som kan vara radioaktivt (50x70 cm)

Radioaktiva föremål finns ibland i skrot och avfall. Affischen ger exempel på föremål som kan innehålla radioaktivitet. Du får också information om vad du ska göra om du misstänker att ett föremål innehåller radioaktiva ämnen. Informationen riktar sig bland annat till återvinningscentraler och metallåtervinningsanläggningar.

Du kan ladda ner eller beställa det här informationsmaterialet, se nedan.