18-årsgräns på solarium

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Detta framgår av 7 kap. 6 och 7 §§ strålskyddslagen (2018:396). Bestämmelserna riktar sig till den som yrkesmässigt bedriver verksamhet med kosmetiskt solarium.

Bestämmelserna att inte låta någon som är under 18 år sola i ett kosmetiskt solarium kan uppfyllas antingen genom att du som bedriver solarieverksamhet har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder eller genom att du använder en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solarierna. Det räcker inte med att informera om åldersgränsen genom den skylt med information om 18-årsgränsen som måste sitta synligt vid det kosmetiska solariet.

Legitimering med pass, ID-kort, körkort eller bank-ID

För bemannade verksamheter ska det finnas rutiner som säkerställer att personal som möter kunderna känner till 18-årsgränsen och begär legitimation av de kunder som har ett ungdomligt utseende. Giltiga dokument för legitimation är pass, ID-kort, körkort eller bank-ID.

För obemannade verksamheter kan olika tekniska system säkerställa att lagen uppfylls.

Tekniska system för legitimering inför solariesolning

Följande tekniska system eller lösningar för legitimering är godtagbara:

  • Legitimering i lokalen genom bank-ID (mobilt bank-ID) för att få tillgång till solariet.
  • Legitimering i lokalen via video och dokumentläsare som kopplas till ett servicecenter där personal kontrollerar kundens ålder.
  • Legitimering innan soltillfället via ett säkert system med kod eller dylikt som ger kunden tillgång till solariet.

Andra system kan vara godtagbara om det vid en inspektion går att visa att det är tillräckligt robust och säkert och inte kan kringgås. En person över 18 år ska exempelvis inte kunna förmedla koder eller liknande åt minderåriga.

Du som bedriver solarieverksamhet ska kontrollera att systemen fungerar för ålderskontroll och vid behov kunna visa det för tillsynsmyndigheten.

Att bara genomföra ålderskontroll med hjälp av kombinationslås eller passerkort är inte godtagbart. Dessa måste kombineras med andra metoder som säkerställer att personen som ska sola är över 18 år.

Kommunerna har tillsynsansvar

De kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna har tillsynsansvar för kosmetiska solarier.