18-årsgräns på solarium

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Detta framgår av 7 kap. 6 och 7 §§ strålskyddslagen (2018:396). Bestämmelserna riktar sig till dig som bedriver yrkesmässig verksamhet med kosmetiskt solarium.

Du som bedriver yrkesmässig verksamhet med kosmetiskt solarium har alltid ansvaret för att kontrollera att 18-årsgränsen följs. Du ska också kunna visa hur kontrollen av 18-årsgränsen utförs.

Ålderskontroll

Bestämmelserna om 18-årsgräns för kosmetiska solarier kan uppfyllas genom att du som bedriver solarieverksamhet antingen har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder, eller använder en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solariet. Det räcker inte med att informera om åldersgränsen genom den skylt med information om 18-årsgränsen som måste sitta väl synlig vid solariet.

För bemannade solarieverksamheter ska det finnas rutiner som säkerställer att all personal känner till och kontrollerar att 18-årsgränsen efterföljs.

För obemannade solarieverksamheter kan olika tekniska system säkerställa att bestämmelserna om åldersgräns uppfylls. Det system som används måste vara av sådan art att en person över 18 år inte kan förmedla koder eller liknande till minderåriga.

Kommunerna har tillsynsansvar

Det är den nämnd i kommunen som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor, vanligen den miljö- och hälsoskyddsnämnden, som har tillsynsansvar för verksamheter med kosmetiska solarier.