Affisch: 18-årsgräns

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Detta framgår av 7 kap. 6 och 7 §§ strålskyddslagen (2018:396). Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram ett exempel på affisch som upplyser kunden om 18-årsgränsen och som hjälper verksamhetsutövaren att upprätthålla åldersgränsen.