Avvecklade anläggningar

Sverige har en kärnteknisk historia som sträcker sig tillbaka till tiden strax efter andra världskriget. Under 1950-och 60-talen byggdes ett antal reaktorer för forsknings-, utvecklings- och utbildningsändamål. De flesta av reaktorerna som byggdes under den här tiden har avvecklats, exempelvis Marviken utanför Norrköping, som aldrig togs i bruk, och R1 som var en forskningsreaktor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Det har historiskt även funnits andra verksamheter med radioaktiva ämnen som har avvecklats. En sammanställning av dessa finns i Strålsäkerhetsmyndighetens rapport 2013:23.