Avvecklade anläggningar

Sverige har en kärnteknisk historia som sträcker sig tillbaka till tiden strax efter andra världskriget. Den första svenska kärnreaktorn var en forskningsreaktor som togs i bruk 1954.

Under 1950-och 60-talen byggdes sedan ytterligare ett antal reaktorer för forsknings-, utvecklings- och utbildningsändamål. De flesta av de reaktorer som byggdes under den här tiden har avvecklats. Ett av Sveriges fyra kommersiella kärnkraftverk, Barsebäck med dess två reaktorer, liksom kärnkraftvärmeverket i Ågesta är under avveckling. En annan anläggning som varit under avveckling sedan 1984 är Ranstadsverket.