Så fungerar ESS-anläggningen

European Spallation Source (ESS-anläggningen) är en neutron­källa som kan liknas vid ett enormt mikro­skop. An­läggningen ska användas för forskning inom en rad områden, som medicin, kemi, fysik, biologi och teknik.

I processen, som beskrivs i bilden nedan, sätter forskarna mycket hög fart på protoner (2) och åstad­kommer en krock som slår loss neutroner ur strål­målet som finns i mål­stationen (3). Neutronerna leds via neutronledare (4) till experimentstationer (5). Där kan forskarna undersöka material­strukturer på atomnivå.

Illustration: Solveig Hellmark

ESS-anläggningen är ingen kärn­teknisk anläggning, men den kommer att skapa betydande mängder radioaktivt material. När strål­målet träffas av protoner frigörs neutroner. I den processen blir strål­målet radioaktivt.

Förutom direkt strålning, som uppstår då acceleratorn är igång, bildas radioaktiva ämnen i de material som träffas av direkt­strålningen. Störst mängd radioaktivitet bildas i strålmålet men även i mindre omfattning på andra ställen, exempelvis i luften som omger acceleratorn. Alla delar av anläggningen där direktstrålning och radioaktiva ämnen förekommer ska skärmas av med absorberande material samt förses med säkerhets­system som för­hindrar spridning till omgivningen.