Finansiering av slutförvar

Kärnkraftverkens ägare finansierar slutförvaringen av använt kärnbränsle. Det är de skyldiga att göra enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. Kärnkraftsbolagen betalar därför en avgift till Kärnavfallsfonden, som förvaltas av en statlig myndighet med samma namn.

Den som driver ett kärnkraftverk ska betala för hantering och slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle. Kärnkraftsbolagen ska också betala för en framtida avveckling av reaktorerna. Därför betalar bolagen löpande en avgift till kärnavfallsfonden.

Kärnavfallsfonden finansierar granskning

Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med slutförvarsprojektet finansieras med pengar ur Kärnavfallsfonden. Vissa andra myndigheter, som förser allmänheten med information om slutförvaring, får också ekonomiskt stöd från fonden. Det får även de kommuner som berörs av slutförvaret, samt några intresseorganisationer som följer frågan.

Det är Riksgälden och i vissa fall regeringen som beslutar om att pengar ur Kärnavfallsfonden ska betalas ut.

Riksgälden ansvarar för uppgifter inom kärnavfallsfinansiering

I augusti 2017 beslutade regeringen att en överföring av Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter inom kärnavfallsfinansieringen skulle ske till Riksgälden. Överföringen genomfördes den 1 september 2018.