Jag är gravid, hur farligt är det för fostret att vi bor i en bostad som har höga radonhalter?

Radon är en radioaktiv gas som ger upphov till joniserande strålning. Radon kan orsaka skador i lungorna om man exponeras för förhöjda radonhalter under lång tid eftersom radon andas in. Baserat på dagens kunskap påverkas inte fostret direkt av radon i luft eftersom dess lungor inte andas in luften.

Dags att förnya din anmälningspliktiga verksamhet?

Bedriver du anmälningspliktig verksamhet? Då kan det vara dags att förnya din anmälan i vår e-tjänst. En anmälan är giltig i 5 år och förnyelse av anmälan kan göras när din anmälan förfaller inom 6 månader. Vid en förnyelse av anmälan kan du även genomföra ändringar avseende utrustning, fakturauppgifter och liknande.

Vägledning, vem gör vad inom radon?

Flera myndigheter och organisationer ansvarar för radonfrågor. För att du ska hamna rätt med din fråga har vi tagit fram en vägledning för vem som gör vad inom radon.