När är radonhalten för hög?

I Sverige har vi en referensnivå på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Det betyder att åtgärder bör vidtas i bostäder där radonhalten ligger över referensnivån, för att få ner radonhalten så lågt som det är rimligt och möjligt.

Läs mer om referensnivå och gränsvärden: Referensnivå och gränsvärden för radon

Lila bild på kalender som i vit text visar datum för när radon ska mätas, 1 oktober till 30 april

Dags att mäta radon!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Illustration av stadsmiljö med byggnader och arbetsplatser.

Mät och beräkna radon på arbetsplatser

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Metodbeskrivningen förbättrar möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt. Vi har också tagit fram en Excel-fil som stöd för arbetsgivare som ska beräkna arbetstagares årliga radonexponering.