Ansökningshandlingar (SFR)

Här listas Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen, daterad 19 december 2014. I ansökan ingår också SKB:s miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

PSU Toppdokument KTL: Ansökan om tillstånd enligt Kärntekniklagen för utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Bilaga Begrepp och definitioner: Begrepp och definitioner för ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Bilaga F-PSAR SFR: Första preliminär säkerhetsredovisning för ett utbyggt SFR

Bilaga AV PSU: Avvecklingsplan för ett utbyggt SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

Bilaga VOLS-Ansökan PSU: Verksamhet, organisation, ledning och styrning för utbyggnad av SFR – Ansökans- och systemhandlingsskede

Bilaga VOLS-Bygg PSU: Verksamhet, organisation, ledning och styrning för utbyggnad av SFR – Tillståndsprövnings och detaljprojekteringsskedet samt byggskedet

Bilaga MKB PSU: Miljökonsekvensbeskrivning för utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Bilaga BAT: Utbyggnad av SFR ur ett BAT-perspektiv

Kompletteringar

Strålsäkerhetsmyndigheten har av Svenk Kärnbränslehantering AB (SKB) begärt kompletteringar till ansökan enligt kärntekniklagen. Kompletteringarna är publicerade per tillfälle då de skickades in.