Kompletteringar (SFR)

Här listas de kompletteringar som SKB gjort till ansökan enligt kärntekniklagen, daterad 19 december 2014, indelade per tillfälle då de skickades in.

Kompletteringar 2017

Den 15 november 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Konsekvensanalys

Den 26 oktober 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

BRT och segmentering

SKB lämnade även in förtydligande information gällande uppdatering av Huvudrapport SR-PSU och Indatarapport samt precisering av yrkande gällande volymer:

Den 29 september 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Konsekvensanalys

Säkerhetsklassning

Den 28 september 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Geokemi

Den 28 augusti 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 6 juli 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 27 juni 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 15 maj 2017 lämnade SKB följande kompletteringar till ansökan enligt kärntekniklagen:

Biosfärsobjekt

Betongegenskaper

Data och RNT

 SA-metodik

Hydro

Kolloider

Permafrost

Dos till biota

Bergrumsstabilitet

Avfallskollin och kringgjutning

Utformning av 2BMA

Händelseinventering

Alternativ lokalisering

Segmentering

Den 30 mars 2017 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Kompletteringar 2016

Den 28 oktober 2016 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 15 september 2016 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 1 juli 2016 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 30 juni 2016 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 31 maj 2016 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 29 april 2016 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Kompletteringar 2015

Den 29 oktober 2015 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 4 september 2015 lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Ansökningshandlingar

Den 19 december 2014 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd enligt kärntekniklagen att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). I ansökan ingår också SKB:s miljökonsekvensbeskrivning (MKB).