Myndighetens krishantering vid en radiologisk nödsituation

Strål­säkerhets­myndig­heten har beredskap dygnet runt alla dagar om året för att tillsammans med andra berörda aktörer klara av att mildra konsekvenserna av radio­logiska nöd­situationer.

För att snabbt kunna agera om en olycka inträffar har Strål­säkerhets­myndig­heten en krisplan som ger rikt­linjerna för hur vi arbetar vid radiologiska nödsituationer. Planeringen omfattar strålnings­relaterade händelser, både i Sverige och utomlands. Vid en radio­logisk nödsituation larmas Strål­säkerhets­myndig­hetens kris­organisation.

Vi har beredskap dygnet runt

Strålsäkerhetsmyndigheten har en Tjänsteman i beredskap (TiB) som är nåbar via SOS Alarm dygnet runt alla dagar om året.

TiB inhämtar, sammanställer och analyserar underlag om en händelse och bistår den aktör som har ansvar att vidta skyddsåtgärder med råd och rekommendationer om strålskyddsåtgärder.

Vi har också en Tjänsteman i reaktorberedskap (RB) som larmas direkt vid en händelse på ett kärnkraftverk. RB inhämtar, sammanställer och analyserar uppgifter om drabbat kärnkraftverk och bistår den aktör som har ansvar för att vidta skyddsåtgärder med teknisk rådgivning.

TiB och RB bedömer i samråd med Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour om myndighetens krisorganisation ska aktiveras.