Forskningsreaktorerna R2 och R2-0

På Studsviksområdet drevs det mellan 1960 och 2005 två forskningsreaktorer, R2 och R2-0. Avvecklingen av reaktorerna påbörjades 2015 och befinner sig i dag i sin slutfas.

R2-0 var en forskningsreaktor av så kallad pooltyp med en termisk effekt om 1 MW. Reaktorn hängde i en ställning i en vattenfylld bassäng.

R2 var en forsknings- och materialtestreaktor med en termisk effekt om 50 MW där härden var placerad i en reaktortank av aluminium. Reaktortanken var nedsänkt i en annan del av bassängen. Reaktorn användes främst för att testa kärnbränsle och material för reaktorer, för att tillverka medicinska och industriella radioaktiva isotoper, samt för mätningar av neutronspridning.

Avvecklingen av reaktorerna, som inleddes 2015, delades in i tre etapper. Reaktortankarna, bassängen och det kringliggande systemet har sedan dess nedmonterats och rivits. Projektet ska enligt plan avslutas under 2020.

Det kortlivade radioaktiva rivningsavfallet mellanlagras på Studsviksområde innan det kan slutförvaras i ett utbyggt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Ett utbyggt SFR kommer inte att vara i drift före slutet av 2020-talet.

Strålsäkerhetsmyndigheten har bedrivit regelbunden tillsyn under hela avvecklingsarbetet.