Datortomografi

Datortomografi är en röntgenmetod som ger mycket detaljerade bilder av kroppens organ. Läkaren kan på så sätt lättare upptäcka skador och sjukdomar. Det finns också potentiella risker med metoden. Strålsäkerhetsmyndigheten betonar att alla enskilda undersökningar måste vara berättigade.

Stråldosen till patienterna är betydligt högre vid datortomografi, jämfört med traditionella röntgenundersökningar.

Under de senaste 20 åren har datortomografiundersökningar ökat kraftigt. Idag bidrar datortomografiundersökningarna till mellan 50 och 80 procent av den totala stråldosen till befolkningen från röntgenundersökningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att 20 procent av datortomografiundersökningarna av vuxna är oberättigade eller skulle ha utförts med någon annan metod. För barn är andelen oberättigade undersökningar större.

Större fokus på berättigande och optimering

Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanar alla röntgenavdelningar att fokusera på berättigande och optimering, i synnerhet det förstnämnda. Det har sedan länge varit känt att det bästa sättet att minska stråldosen från datortomografiundersökningar är att undvika onödiga och oberättigade undersökningar.

De grundläggande principerna inom strålskydd är berättigande och optimering. Berättigande innebär att nyttan med att använda strålning överväger riskerna för framtida skador av strålningen. Optimering innebär att stråldosen ska vara så låg som det är möjligt och rimligt, samtidigt som vården får tillräcklig information för att ställa diagnos.

Strålsäkerhetsmyndigheten betonar:

  • medvetenhet om riskerna med strålning.
  • lämplighet, att patienter som remitteras till röntgenundersökningar verkligen behöver dem.
  • att kliniska revisioner är ett viktigt verktyg för att säkerställa tillräckligt strålskydd av patienten.

Det är mycket viktigt att de läkare som remitterar en patient säkerställer att det inte finns andra, mindre riskfyllda, sätt att ställa diagnos. De patienter som remitteras till en datortomografi ska vara i behov av undersökningen.