Att larma vid en akut nödsituation

Strålsäkerhetsmyndigheten har beredskap dygnet runt alla dagar om året för olyckor och andra nödsituationer där människor och miljö kan ta skada till följd av strålning.

Vid en radiologisk nödsituation med risk för akuta strålskador, ring 112 eller 08-454 24 66

Du kommer till SOS Alarm som kopplar dig vidare till myndighetens Tjänsteman i beredskap (TiB).

Tjänsteman i beredskap

TiB är en strålskyddsexpert som kan ge råd och fatta beslut om åtgärder vid händelser med risk för strålskador. Från det att SOS Alarm har larmat TiB tar det cirka tio minuter tills en kontakt är etablerad med larmande person.

Vid en radiologisk olycka eller annan strålningsrelaterad nödsituation utomlands kommer larmet från det internationella atomenergiorganet (IAEA) eller EU att gå till SMHI, som är nationell kontaktpunkt. SMHI vidarebefordrar larmet till Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi larmar i vår tur andra berörda aktörer via SOS alarm.