Isotopstatistik

Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter ställer krav på att alla sjukhus med nuklearmedicinsk verksamhet före den 30 april varje år ska rapportera hur mycket aktivitet som har administrerats till patienter föregående år. Alla uppgifter sparas i myndighetens databas för isotopstatistik inom nuklearmedicin.

Om du upptäcker något som verkar vara fel i databasen, kontakta oss via e-post till myndighetens registratur.