Isotopstatistik

Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter ställer krav på att alla sjukhus med nuklearmedicinsk verksamhet före den 30 april varje år ska rapportera hur mycket aktivitet som har administrerats till patienter föregående år. Alla uppgifter sparas i myndighetens databas för isotopstatistik inom nuklearmedicin.

Isotopstatistik

I Strålsäkerhetsmyndighetens databas för isotopstatistik inom nuklearmedicin kan du söka på den aktivitet som årligen administrerats till patienter för diagnostik och terapi i Sverige under perioden 1999–2014.

Markera de parametrar du vill studera. Gör du inget aktivt val för en parameter kommer alla alternativ att redovisas.

Du kan spara sökresultatet som ett Exceldokument i din egen dator.

Om du har frågor eller upptäcker något som verkar vara fel i databasen, kontakta oss via e-post dosreg@ssm.se.