Är laserpekare farliga?

Många laserpekare som säljs till ungdomar på internet är mycket starka. De kan vara upp till 80 gånger över den nivå som ger ögonskador. Strålsäkerhetsmyndigheten anser att användningen av den här sortens laser till lek och hobby inte har något berättigande. Därför krävs tillstånd för all hantering av laserpekare i laserklass 3R, 3B och 4.