Tipsa oss!

Har du blivit skadad vid en kroppsbehandling med strålning, exempelvis fått en brännskada efter hårborttagning med laser? Eller vill du informera om en verksamhet som inte arbetar strålsäkert? Välkommen att tipsa oss.

Den information vi får in används bland annat som underlag för vår riskbaserade tillsyn.

Maila registrator@ssm.se om du vill tipsa oss om en verksamhet som inte arbetar strålsäkert. Inkludera gärna följande information:

  • Verksamhetens namn och adress
  • Vilken typ av behandling det gäller
  • När skadan skedde
  • Vilka brister du misstänker
  • Annan information du anser vara av värde
  • Bifoga gärna bilder

Viktigt att veta

Du får ingen återkoppling från oss om vad som hänt med ditt tips eller om ditt tips lett till att vi startat en tillsyn.

Vi kan inte hjälpa enskilda personer i frågor om skadestånd eller liknande. Vid eventuella tvister med företag och frågor om ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Har skadan uppstått i samband med vård, hör av dig till IVO.

Berätta för IVO | IVO.se