Patientdoser vid röntgen

Här kan du ta del av patientdosen vid några vanliga röntgenundersökningar. Hur hög stråldosen blir påverkas bland annat av vilken del av kroppen som undersöks, patientens längd och vikt, samt typ av röntgenutrustning.

Patientstråldosen inom röntgendiagnostik påverkas av många faktorer, till exempel

  • vilken del av kroppen som undersöks
  • den kliniska frågeställningen
  • patientens längd och vikt
  • röntgenutrustningen
  • antalet röntgenbilder
  • operatörens skicklighet.

De stråldoser som anges här är medelvärden över hela landet. Det finns stora individuella skillnader mellan olika patienter och mellan olika sjukhus.

Konventionella undersökningarEeff [mSv]
Lungor 0,04
Ländrygg 0,35
Tjocktarm 4,4
Njurar 1,8
Kranskärlsröntgen 4,5
Interventionella procedurer: Percutan Coronar Intervention (PCI), en teknik för behandling av stenoser i hjärtats kranskärl. – *
*) Stråldosen vid interventionella procedurer varierar från patient till patient och beroende på vilket ingrepp det är som utförs. Därför kan inte något medelvärde anges.  
DatortomografiundersökningarEeff [mSv]
Skalle 2,1
Buk 8
Thorax 5
MammografiundersökningarBröstdos[mGy]
Screening 1,8
Klinisk 2,6
*) För mammografi är det inte meningsfullt att ange den effektiva dosen, därför anges den genomsnittliga stråldosen till bröstet.