Myndighetens krisorganisation

Strål­säkerhets­myndig­hetens kris­organisation består till stor del av experter inom strål­skydd och kärn­teknik samt kommunikatörer. De analyserar och bedömer den inträffade händelsen så att myndig­heten, tillsammans med andra aktörer, på bästa sätt kan hantera händelsen både på kort och på lång sikt.

Strålsäkerhetsmyndigheten har stöd av ytterligare experter genom avtal med beredskapslaboratorier som bistår oss i vår analys av radiologiska konsekvenser av en radiologisk eller nukleär händelse. I detta ingår uppgifter i fält och laboratorium, dosimetri- och meteorologiska uppgifter samt expertis inom strålskydd, mätdatahanteringar och dosberäkningar.

Krisorganisationen och expertstödet utbildas och övas kontinuerligt för att uppnå en god förmåga att tillsammans med andra aktörer hantera en radiologisk nödsituation.