Marviken

Mot slutet av 1960-talet fanns planer på att driva en kärnkraftreaktor vid Marviken utanför Norrköping. Målet var bland annat att Sverige skulle vara oberoende av uranimport och planen var att ladda reaktorn med svenskt uran. Reaktorn togs dock aldrig i bruk.

Reaktorn vid Marviken utanför Norrköping skulle bli Sveriges fjärde kärnreaktor. Reaktorn var en del i den så kallade "svenska linjen", som slogs fast i atomenergiutredningen 1955. Linjen innebar att Sverige skulle vara oberoende av uranimport och planen var att ladda reaktorn vid Marviken med svenskt uran. Reaktorn var tänkt att drivas med en elektrisk nettoeffekt på upp till 200 MW.

Ett annat syfte med reaktorn var att producera plutonium till svenska kärnvapen.

Reaktorn vid Marviken togs emellertid aldrig i bruk. Projektet lades ner 1970 och anläggningen byggdes om till ett oljekraftverk. Reaktortanken finns däremot fortfarande kvar. Under 1970- och 80-talen användes den av Studsvik Nuclear AB till olika experiment kring vad som händer vid stora reaktorolyckor.