Marviken

Mot slutet av 1960-talet fanns planer på att driva en kärnkraftreaktor vid Marviken utanför Norrköping. Målet var bland annat att Sverige skulle vara oberoende av uranimport och planen var att ladda reaktorn med svenskt uran. Reaktorn togs aldrig i bruk och blev därmed aldrig radioaktivt förorenad.

Reaktorn vid Marviken utanför Norrköping skulle bli Sveriges fjärde kärnreaktor, och var en del i den så kallade "svenska linjen", som slogs fast i atomenergiutredningen 1955. Linjen innebar att Sverige skulle vara oberoende av uranimport och planen var att ladda reaktorn med svenskt uran. Planen var att driva reaktorn med en elektrisk nettoeffekt på upp till 200 MW.

Reaktorn togs emellertid aldrig i bruk. Projektet lades ner 1970 och anläggningen byggdes om till ett oljekraftverk. Reaktorn finns emellertid kvar.

Under 1970- och 80-talen användes Marviken för forskning. Experiment genomfördes avseende termohydrauliska händelser och fenomen, det vill säga vatten och ånga, vid en kärnkraftsolycka. Några radioaktiva ämnen användes inte.