Nu kan du anmäla dig till Nationella strålsäkerhetsdagen 9 oktober 2024

Vilka utmaningar finns för att upprätthålla strålsäkerheten i den befintliga kärnkraften? Hur säkerställer vi att eventuell ny kärnkraft utvecklas på ett strålsäkert sätt? Det är en del av innehållet på årets upplaga av Nationella strålsäkerhetsdagen. Nu kan du anmäla dig.

När: 9 oktober 2024
Var: Cirkus, Stockholm

Sista anmälningsdagen är 23 september. Klicka här och anmäl dig.

I Sverige pågår nu förberedelser för ny kärnkraft och samtidigt planeras livstidsförlängning med upp till 80 års drifttid för flera av de befintliga reaktorerna. Kärnkraften kommer därmed var en del av det svenska energi- och samhällsystemet under många år framöver.

Årets upplaga av Strålsäkerhetsdagen handlar om de utmaningar som finns för att upprätthålla strålsäkerheten i alla delar som rör den befintliga kärnkraften och även säkerställa att eventuell ny kärnkraft utvecklas på ett strålsäkert sätt.

Medverkar gör förutom Strålsäkerhetsmyndigheten även ledande företrädare för industri, akademi, offentlig förvaltning och civilsamhället.

Programmet uppdateras efterhand. 

Strålsäkerhetsmyndighetens Nationella strålsäkerhetsdag är ett årligt återkommande evenemang där aktuella frågor inom strålsäkerhet diskuteras.