Nationell mall för riskanalys av strålbehandlingsprocess

Ett forskningsprojekt finansierat av Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram metoder, mallar och exempel som kan användas i strålbehandlingsklinikernas arbete med riskanalyser.

Nedan finner du mallarna med tabell för detaljerad processkartläggning, tabell för prioritering av riskanalyser, analysblad FMECA och riskmatris.

De mallar och exempel som redovisas i arbetet begränsas till patientsäkerhet men samma grundmetod kan användas för analys av personalsäkerhet.