Hälsorisker med laser och IPL

Vissa lasrar är helt ofarliga, till exempel sådana som får finnas i leksaker. Riktigt stark laser kan däremot ge ögonskador eller brännskada huden. Därför bör du aldrig titta rakt in i en laser. Dessutom bör du vara försiktig med att genomgå vissa laserbehandlingar. Riskerna med behandlingar med ett intensivt pulserande ljus (IPL) liknar riskerna med laser.

Laser är en konstgjord ljuskälla som ger en smal ljusstråle. Ljuset kan vara mycket starkt och bländande. Om man inte är försiktig när man använder laser kan lasern skada ögon och hud. Hur stor risken för ögonskador är beror på

 • laserns styrka
 • avståndet mellan lasern och ögat
 • hur länge ögat utsätts för strålen
 • laserstrålens spridningsvinkel.

För en pulserad laser har även pulslängden och pulsenergin betydelse för hur stora riskerna är.

Laserns färg har ingen större betydelse för hur stor risk det är att skada näthinnan. Risken för skador på huden beror däremot på laserns våglängd och hudens egenskaper, till exempel hur mycket pigment huden innehåller. Ju mörkare huden är, desto större är risken för en brännskada.

Titta aldrig in i en laser

 • När en laserstråle träffar ögats lins fokuserar linsen ljuset mot en punkt på näthinnan, vilket kan leda till att syncellerna överbelastas. Överbelastningen kan ge övergående besvär i ögat, som bländning och efterbilder.
 • De starkaste lasrarna (lasrar i laserklass 3R, 3B och 4) kan också ge bestående ögonskador i form av brännskador på de bakre delarna av ögat, inklusive näthinnan, och leda till varaktigt synbortfall.
 • Lasrar i laserklass 4 är så starka att de kan skada ögonen även när man tittar på ljuset när det reflekteras av en matt yta.
 • Grundregeln för att undvika ögonskador är att du aldrig ska titta in i en laser.

Laser kan skada huden

 • De starkaste lasrarna kan ge brännskador på huden eftersom ljuset omvandlas till värme i huden.
 • Ju mer pigment din hud innehåller, desto mer ljus omvandlas till värme som ökar risken för brännskador.
 • Vid vissa kosmetiska behandlingar används stark laser. Om du vill genomgå en sådan behandling, exempelvis hårborttagning, bör du försäkra dig om att den utförs av en kompetent person.

Naturliga skyddsmekanismer

Vi människor har skyddsmekanismer för att undvika ögonskador. När ögat träffas av ljus drar pupillen ihop sig, vilket gör att det kommer in mindre ljus i ögat. Dessutom blinkar vi och vänder bort ansiktet från ljuskällan. På så sätt klarar vi av de flesta ljusfenomen som finns naturligt i vår miljö. I vissa fall är dock laser betydligt starkare än exempelvis solens strålar och kroppens blinkreflex hinner inte utlösas i tid.

Men alla lasrar är inte farliga. Vissa har en svag styrka, exempelvis sådana som får finnas i leksaker.

Hälsorisker med IPL liknar de med laser

Riskerna med intensivt pulserat ljus (IPL) liknar riskerna med laser. Ögat kan ta skada av det starka ljuset och huden kan få brännskador vid kosmetiska behandlingar med IPL. Precis som med laser ökar risken för brännskada om huden innehåller mycket pigment.

Olika laserklasser

Lasrar delas in i olika laserklasser efter hur allvarliga skador de kan orsaka.

Det finns i huvudsak åtta laserklasser:

1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4.

Produkter i laserklass 1 orsakar inga skador. Produkter i laserklass 4 kan däremot orsaka permanenta synskador, kraftiga brännskador på huden och antända brännbart material.