Laser och IPL

Laser och intensivt pulserande ljus (IPL) är ljus med mycket hög intensitet. Laser används bland annat för industriell bearbetning av material, forskning, mät­instrument och medicinska och kosmetiska be­handlingar. Laser används också för ljus­shower vid exempel­vis konserter. IPL används för kosmetiska be­handlingar. Både laser och IPL kan vara skadligt för ögon och hud och måste användas för­siktigt. Det är för­bjudet att använda starka laser­pekare utan särskilt till­stånd.

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram regler och ger råd om användning av laser och IPL. Myndigheten ger också tillstånd för starka laserpekare och för laser som används på allmän plats. Vi inspekterar också verksamheter som använder laser eller IPL.