Kortläsare i kollektivtrafiken

Kortläsare finns på eller i närheten av bussar, spårvagnar och tåg i många svenska städer. Dessa använder sig av radiovågor för att läsa av ditt resekort. Varken kortläsarna eller själva kortet innebär några strålskyddsrelaterade risker.

Elektroniska resekort och kortläsare är idag vanliga i kollektivtrafiken. Kortläsaren sänder radiovågor med en frekvens på cirka 14 MHz. Resekortet sänder inte radiovågor.

Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt hur starka magnetfälten är kring kortläsare. Mätningarna visade att kortläsarna inte medför några strålskyddsrelaterade risker för allmänheten. Inte ens alldeles intill en kortläsare överskrider magnetfältet den grundläggande begränsningen, det vill säga den högsta nivån av magnetfält som en produkt får exponera användaren för.