Jodtabletter

Om en kärnkraftsolycka inträffar som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen så kan det bli aktuellt för gravida, ammande och personer upp till 40 år att ta jodtabletter. Jodtabletter ska enbart tas på uppmaning av länsstyrelsen.

En kärnkraftsolycka kan leda till utsläpp av radioaktiv jod. Att ta jodtabletter mättar sköldkörteln med icke radioaktiv jod och hindrar sköldkörteln från att ta upp radioaktiv jod. För barn, gravida och ammande är jodtabletter extra viktigt eftersom sköldkörteln hos barn och foster är känsligare än hos vuxna. Forskning visar att den som är över 40 år inte löper någon risk att utveckla sköldkörtelcancer av radioaktiv jod. För personer över 40 år gör därför jodtabletterna ingen nytta. Djur ska inte äta jodtabletter.

Det är viktigt att du tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar effekten. Jodtabletter kan användas tillsammans med annat skydd som att stanna inomhus eller utrymma till en annan plats. Din ålder avgör doseringen. Läs på förpackningen och bipacksedeln / informationsbladet i asken för rätt dosering.

Jodtabletter är ett läkemedel som har ett bäst-före-datum. Länsstyrelsen skickar ut nya när jodtabletterna behöver förnyas. Om du tappar bort dina jodtabletter eller behöver fler kontaktar du länsstyrelsen.

Frågor och svar om jodtabletter

Vad är jod?

Jod är ett grundämne som förekommer i låga koncentrationer i havet och i jordskorpan. Det är också ett livsnödvändigt spårämne som kroppen tar upp från luft och födoämnen. Naturligt förekommande jod avger inte strålning. Radioaktiv jod, som jod-131, bildas vid kärnklyvningar av uran och plutonium. Jod-131 finns i kärnreaktorer i drift och avger strålning. Ämnet används även inom vården för behandlingar och undersökningar.

Hur skyddas jag från strålning genom att ta jodtabletter vid en kärnkraftsolycka?

Sköldkörteln tar upp och använder jod som vi får i oss via inandning och via livsmedel. En kärnkraftsolycka kan leda till utsläpp av radioaktiv jod. Jodtabletterna mättar sköldkörteln med stabil jod och minskar på så vis upptaget av radioaktiv jod. Detta gör att stråldosen till sköldkörteln blir lägre.

Vem behöver inta jodtabletter vid en kärnkraftsolycka?

Vid en kärnkraftsolycka kan det bli aktuellt för gravida, ammande och personer upp till 40 år att ta jodtabletter, och då endast på uppmaning av länsstyrelsen. Intas jodtabletter för tidigt eller för sent minskar eller uteblir skyddseffekten.

För barn, gravida och ammande är jodtabletter extra viktigt eftersom sköldkörteln hos barn och foster är känsligare än hos vuxna.

Vem ansvarar för utdelning av jodtabletter?

Det är länsstyrelsen som ansvarar för utdelningen av jodtabletter i beredskapszonerna runt kärnkraftverken. Kring övriga kärntekniska anläggningar kan det inte ske något utsläpp av radioaktiv jod som motiverar intag av jodtabletter. Därför finns det inte någon planering för utdelning och intag av jodtabletter kring dessa anläggningar.