Ågestaverket

Ågestaverket, som ligger söder om Stockholm, startade 1964 som Sveriges första reaktor för energiproduktion. Verket stängdes 1974 och det kvarvarande kärnbränslet transporterades via Studsvik till det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab). Nedmontering och rivning av verket påbörjades 2020 och beräknas pågå i cirka fem år.

Ågestaverket, som drevs mellan 1964 och 1974, var den första svenska reaktorn som användes i annat än forskningssyfte. Verket levererade främst fjärrvärme till Stockholmsförorten Farsta men även en del elenergi som matades ut på elnätet. Ågesta var därmed ett kärnkraftvärmeverk.

  • Ågesta var en tungvattenreaktor som använde naturligt, oanrikat uran som bränsle.
  • Till skillnad från Sveriges övriga kärnkraftsreaktorer är anläggningen belägen i ett bergrum.
  • Reaktorn hade ursprungligen en total (termisk) effekt på 65 MW, men effekten höjdes 1970 till 80 MW.
  • Den elektriska nettoeffekten var 10 MW.

Nedmonteringen och rivningen av radioaktivt förorenade system och byggnader påbörjades 2020. Arbetet beräknas ta cirka fem år.

Det kortlivade radioaktiva rivningsavfallet kommer att mellanlagras i ett planerat mellanlager i Studsvik innan det kan slutförvaras i ett utbyggt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Ett utbyggt SFR kommer inte att vara i drift före slutet av 2020-talet.