Råd vid användning av laserpekare

En laserpekare används normalt som pekverktyg, exempelvis vid föreläsningar, och är vanligtvis lika stor som en penna eller en ficklampa. De laserpekare som innehåller starka lasrar kan orsaka allvarlig bländning och i värsta fall ge skador på ögat.

Laserstrålen kan ha olika färg, till exempel röd, grön eller blå. Det är inte färgen på laserstrålen som avgör hur skadlig den är.

Att tänka på när du använder en laserpekare:

  • Rikta aldrig en laserpekare mot en annan person. Det gäller oavsett styrkan på laserstrålen.
  • Rikta aldrig en laserpekare mot ett flygplan, eller mot ett mål i närheten av flygplan. Det kan störa piloterna.
  • Rikta heller aldrig en laser mot förare av andra fordon.

Den som hanterar starka laserpekare i laserklass 3R, 3B eller 4 måste ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Regler för säljare, tillverkare och arbetsgivare

Den som säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort laserpekare måste förhålla sig till de regler som finns för säkerhetsutrustning, märkning och information. Den som säljer starka laserpekare i laserklass 3R, 3B eller 4 är dessutom skyldig att kontrollera att köparen har tillstånd för stark laserpekare.

Olika laserklasser

Lasrar delas in i olika laserklasser efter hur allvarliga skador de kan orsaka.

Det finns i huvudsak åtta laserklasser:

1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4.

Produkter i laserklass 1 orsakar inga skador. Produkter i laserklass 4 kan däremot orsaka permanenta synskador, kraftiga brännskador på huden och antända brännbart material.