Kärnenergiberedskap vid kärnteknisk olycka utomlands

Vid en olycka på ett kärnkraftverk utomlands går ett larm från det internationella atomenergiorganet IAEA eller EU till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), som är Sveriges nationella kontaktpunkt för radiologiska nödsituationer utomlands. SMHI för vidare larmet till Strålsäkerhetsmyndigheten som kan larma övriga berörda svenska myndigheter.

Ett radioaktivt utsläpp från en kärnkraftsolycka späds ut i atmosfären. En olycka utomlands behöver därför inte leda till några radiologiska konsekvenser för Sverige. I de fall olyckan sker på stort avstånd från Sverige kommer koncentrationen av radioaktiva ämnen i luften bli mycket låg. Stora avstånd gör att det i första hand är svensk livsmedelproduktion som kan komma att påverkas om det skulle ske en kärnteknisk olycka utomlands.

Om en olycka inträffar utomlands, lyssna på Sveriges Radio, titta på tv och ta del av information från svenska myndigheter som Strålsäkerhetsmyndigheten, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och MSB. Samlad information finns på krisinformation.se.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll vid en olycka utomlands

Strålsäkerhetsmyndigheten ger råd om strålskyddsåtgärder och strålningsmätningar samt utför spridningsprognoser. Vi bevakar händelseutvecklingen för att bedöma om och hur händelsen kan komma att påverka Sverige. Vi har också en roll att hjälpa Utrikesdepartementet med att stödja svenskar och svenska intressen i länder som kan komma att påverkas av en olycka. Vår roll är också att ge råd och rekommendationer till övriga ansvariga myndigheter.

Vi övervakar strålning i vår omvärld

Strålsäkerhetsmyndigheten övervakar strålningsnivåer i omgivningen på flera sätt. Syftet med övervakningen är att vi ska kunna upptäcka om strålningsnivån ökar. Om nivån av radioaktiva ämnen skulle öka har myndigheten beredskap dygnet runt för att, vid behov, snabbt kunna hantera konsekvenserna av de förhöjda strålningsnivåerna, i Sverige eller utomlands.

Via European Radioactivity Data Exchange Platform (EURDEP) kan alla ta del av mätresultat, nästan i realtid, från 39 europeiska länder.

EURDEP:s ”enkla karta” (”simple map”) visar strålningsnivåer i form av gammadosrat under de senaste 24 timmarna. Det är mer än 5 000 mätstationer som samlar in värdena som visas ut på den enkla kartan.

EURDEP:s ”avancerade karta” (”advanced map”) visar mätningar av radioaktivitet i omgivningen i form av medelvärden av gammadosrat de senaste 35 dagarna. Det är mer än 5 000 mätstationer som samlar in värdena som visas ut på den avancerade kartan.